Prezídium SKGA na návrh reprezentačného trénera a na odporúčanie Komisie pre reprezentáciu SKGA schvaľuje nominácie na ME tímov 2019 nasledovne:

- Reklama -